Close
Skip to content

Polityce prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez
nich z usług oferowanych przez sklep internetowy Racing Kart
(www.sklep.racingkart.pl), dalej zwanym: Sklep.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest IN-SPE sp. z o.o.,
ul. Rybitwy 15, 30-722 Kraków; wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod
numerem NIP: 813-33-29-594, dalej zwanym: Administrator.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa
w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami
prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego
prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane
osobowe, jedynie w celu:
a. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu
formularza kontaktowego,

b. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,
c. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust.
1 lit. b) RODO,
d. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty
elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez
formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach
marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta
poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub
wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,
e. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba,
której dane dotyczą, jest dzieckiem.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty
uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na
rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa
oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi
Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych
danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania
swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie
użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
10. Użytkownik Sklepu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
11. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Sklepu
powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu

email lub numeru telefonu przekazanego do Sklepu, kontaktując się na
adres dfigwer@gmail.com
12. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
13. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzenie
informacji w formularzach oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”.
14. Przy pierwszej wizycie na stronie Racing Kart użytkownik jest informowany o
używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie
plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika,
ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików
„cookies”.
15. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w
Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających
autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej
przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
16. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”: sesyjne –
pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze
strony internetowej na której zostały zamieszczone oraz stałe – pozostają w
przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika
bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
17. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na: pliki
konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży; pliki
śledzenia, które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność
różnych kanałów sprzedaży; pliki marketingowe, używane do personalizowania
treści reklam i ich właściwego kierowania; narzędzia analityczne, które pomagają
poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej
użytkownicy, a także pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej
funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą
stronę.

18. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej
i systemu rezerwacji online jedynie w celu: doskonalenia i wspierania procesu
rezerwacji oraz analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących
wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.
19. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają
niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te
mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
zalecamy się uważnie zapoznać.
20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Sklepu, co
może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne
zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu. O
wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i
zrozumiały.